COAC Tarragona

Design of a Christmas Childhood Salon’s stand in COAC Tarragona.

Diseño de un stand para el Festival de la Infancia de Navidad en el COAC Tarragona.