Agència de l´Habitatge de Catalunya

Corporate identity creation for the Agència de l’Habitatge de Catalunya and development of the applications associated to services, information and promotions of a social character.
Implementation of the new corporate identity in the different Agència de l’Habitatge de Catalunya headquarters (Terres de l’Ebre – Lleida, Tarragona …).